Loading color scheme

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulók szüleit a 2022. szeptemberében iskolát kezdő gyermekük első szülői értekezletére 2022. június 7-én 17 órakor.

A 2022/2023-as tanév első osztályai

Szeretettel köszöntjük a Patakpart Általános Iskolába felvételt nyert leendő első osztályos gyermekeket. A két osztály névsorát az alábbiakban ismerhetik meg. 

Pósáné Papp Ildikó és Pasinszkiné Szalai Györgyi osztálya

 1. Átyim Márk Nugrahatama
 2. Berecz Botond
 3. Borsi Zsombor
 4. Czeider Boglárka
 5. Cseri Gréta
 6. Csővári Anna
 7. Csővári Bence
 8. Fehér Fanni
 9. Gombos-Mátyus Dávid
 10. Jacquemoire Tamás
 11. Jánossy Domonkos László
 12. Kovács Zorka
 13. Kránicz Julianna
 14. Kupán Ádám Zaránd
 15. Molnár Linda
 16. Nagy Csongor Bence
 17. Nagy Kristóf József
 18. Reisinger Áron
 19. Simor Zoé
 20. Stefán Marcell
 21. Szabó Polett
 22. Szikra Borbála
 23. Sztanyik Levente Ákos
 24. Temesi Gréta
 25. Zeiler Anett

Döme Orsolya és Zöllner Roland osztálya

 1. Bakos Hanga Bíbor
 2. Borsos Johanna
 3. Dienes Róza
 4. Ferenc Bíborka
 5. Fürstner László Kadosa
 6. Gombos-Mátyus Mátyás
 7. Gyöngyösi Petra
 8. Ijjas Laura Bernadett
 9. Jakabfy Dénes
 10. Karsai Alex Dániel           
 11. Kerezsi Dénes
 12. Kósa Szonja
 13. Kubovics Miló
 14. Marosvölgyi Bernát
 15. Merkl Hanna Rózsa
 16. Mester Anikó Mária
 17. Nagy Orion
 18. Polnai Botond
 19. Sebők Eliza
 20. Steiner Noémi
 21. Szegedi Bálint
 22. Takács-Varga Barna
 23. Váli Kolos Vilmos
 24. Varga Szabolcs
 25. Zeiler Alexa
TÁJÉKOZTATÓ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Iskolánk a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai és a Budakalászon hitéleti tevékenységet ellátó bevett egyházak képviselőivel történt egyeztetés alapján az alábbi tájékoztatók közzétételével biztosítja a szülők tájékoztatását.

A Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója a római katolikus hitoktatásról

A Görögkatolikus Metropólia tájékoztatója a görögkatolikus hitoktatásról

A Magyarországi Református Egyház tájékoztatója a református hitoktatásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatója az evangélikus hitoktatásról

Az iskolánkba újonnan beiratkozó gyermekek esetében a szülő nyilatkozatot tesz, hogy a vallási és világnézeti tekintetben semleges etikaoktatást, vagy a valamely egyház által biztosított hit- és erkölcstan-oktatást választja gyermeke számára. A választás mindig tanévre szól. A szülő választását a következő tanévre vonatkozólag minden év május 20-ig tett írásbeli nyilatkozatával módosíthatja.

 

BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA

A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7.§ alapján a 2022/2023-as tanév első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.

A Patakpart Általános Iskola elsősorban az alábbi linken elérhető kötelező felvételi körzetben életvitelszerűen élő gyermekek felvételét biztosítja a szabad férőhelyek erejéig.

A Patakpart Általános Iskola felvételi körzete (kir.hu)

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023-AS TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA BEIRATKOZÓ GYERMEKEK SZÜLEI SZÁMÁRA

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek) 8:00-18:00

A személyes megjelenés kötelező, de az előzetes online jelentkezés lerövidíti a személyes ügyintézést. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján ellenőrizzük a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat.

Az előzetes online jelentkezés szülői felülete (Kréta – BÁI) 2022. április 6-án (szerdán) nyílik meg, amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az általános iskolába: https://eugyintezes.e-kreta.hu/

Az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

A beiratkozás során az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

·        a gyermek személyi azonoságát igazoló hatósági igazolvány

·        a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya

·        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·        nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (7-8) szabályozása alapján) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika oktatáson való részvételről (kötelezően választandó) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat szakköri keretek közt biztosított angol nyelvoktatáson való részvételről (szabadon választható) - LETÖLTHETŐ

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. Utóbbi esetben az igazolványon szereplő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes védőnőtől kell igazolást leadni arról, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen él.